Concept

Vanuit de ervaring en het functioneren van reguliere bouwteams en de toenemende behoefte aan samenwerking is het Bouwteam+ concept ontstaan. Bouwen volgens het Bouwteam+ concept is een nieuwe, innovatieve methode om nieuwbouw en (her)ontwikkeling te realiseren.

Bouwteam+ heeft een gezamenlijke ambitie: duurzame innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in alle facetten. Doel van het Bouwteam+ is om vanuit deze gezamenlijke ambitie te komen tot een kwalitatief hoog eindresultaat, een sterke reductie van de faalkosten èn om uit te dagen tot vernieuwingen binnen de eigen discipline, interdisciplinair of zelfs projectoverstijgend. Ook een verantwoorde winst hoort bij deze opzet. Hoewel lastig te kwantificeren, is daarbij de lol in het eigen vak en in het bouwen, en de positieve energie die ontstaat in de interactie van het Bouwteam+ van grote waarde.

 
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits