Innovatiekracht

Bouwteam+ organiseert bouwprocessen op een geheel nieuwe manier. Doordat van begin tot eind  anders gewerkt wordt dan in het traditionele bouwtraject is er veel ruimte voor innovatie.

Technische innovatie
Juist doordat alle disciplines met elkaar samenwerken en vanaf het ontwerpproces betrokken zijn, kunnen nieuwe ideeën vermengd worden met kennis uit de praktijk en leiden tot verbeteringen of zelfs innovaties in de bouw.  

Sociale innovatie
Werken in een Bouwteam+ is een vorm van sociale innovatie. Sociale innovatie staat voor vernieuwing van de arbeidsorganisatie met als doel het verbeteren van de arbeidsproductiviteit en kwaliteit en het beter benutten van talenten van medewerkers.

Momenteel kampt elke bouwpartij met een tekort aan vakkundig personeel. Door échte samenwerking, zoals in een Bouwteam+, kunnen partijen beter afstemmen op welke wijze zij arbeid kunnen besparen. Bijvoorbeeld door nieuw te ontwikkelen bouwcomponenten en een veranderde bouwwijze.

Deze bouwwijze kan tevens een positieve invloed hebben op het onderwijssysteem omdat de leerling verder wordt opgeleid in samenwerking, zoals nu ook al vaak het geval is bij studieprojecten. De leerling kan dus zelf ook kiezen voor bedrijven die onderscheidend werken en gewend zijn aan het werken in teamverband.

Duurzame innovatie
Door het verbeteren en optimaliseren van het bouwproces, verbetert het logistiek proces met minder transportbewegingen tot gevolg. Ook de keuzemogelijkheden van bouwmaterialen en bouwoplossingen worden in een Bouwteam+ kritischer beoordeeld, met als resultaat een bewuste keuze voor de milieulast.

Revolving projectfunds
De traditionele uitdaging van winstmaximalisatie is verschoven naar verantwoorde winst en het beste gemeenschappelijke product. Door deze manier van samenwerken kan juist extra winst ontstaan. Dit geld kan vervolgens gereserveerd worden in een zogenaamd revolving fund, welke ten goede komt aan een duurzaam product in het lopende of een toekomstig project. Dit kan ook betekenen, dat een omzet die was afgestaan door één van de bouwpartijen (omdat voor de beste gezamenlijke oplossing werd gekozen) op een ander moment weer terug kan komen.Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits