Kernwaarden

Werkplezier
De huidige manier van bouwrealisatie en het huidige gedrag van bouwpartijen zorgt er voor dat veel opdrachtgevers zonder veel plezier aan een verbouwing of nieuwbouw te beginnen, laat staan met plezier een project afronden. Bouwpartners gaan veelal teveel uit van het eigen bedrijfsbelang en te weinig van het gezamenlijke belang. Dit komt vaak tot uiting in de uitvoering; omdat er te weinig afstemming is, moet onder druk worden gewerkt. Als er ruimte voor afstemming nodig is, kan dit veelal niet, omdat er nu eenmaal geen tijd voor is ingecalculeerd en dit het (eigen) bedrijfsresultaat dus negatief kan beïnvloeden. Er ontstaan onnodige faalkosten die ook weer ten koste gaan van de kwaliteit van het werk. Collegialiteit en plezier in het werk zijn dan niet meer aanwezig. Deze factoren dragen negatief bij aan onder andere het ziekteverzuim.

Werken volgens het Bouwteam+ principe zorgt voor een significant andere houding ten aanzien van bouwen. Het is een geweldige uitdaging voor bouwpartijen die echt willen verbeteren, maar vaak stranden in een niet-begrijpende omgeving.

Vertrouwen
Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een Bouwteam+ is het onderlinge vertrouwen. Enkele onderdelen daarin zijn,  een goede voorbereiding waarbij over kosten en risico’s nagedacht wordt, een open houding ten aanzien van prijsopbouw en het juiste gedrag op het moment dat het er echt op aankomt (wanneer iets anders loopt dan verwacht).

Wanneer het Bouwteam+ principe écht wordt toegepast bij een bouwproject, zal de meerwaarde niet alleen door de betrokken partijen, maar uiteindelijk ook door de maatschappij, ontdekt en gewaardeerd worden.

 Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits