Samenwerken

Niemand kan alleen bouwen. De opdrachtgever niet, de bouwkundig aannemer niet en de installateur ook niet. Alleen door goede samenwerking kan een gebouw ontstaan dat voldoet aan de gewenste kwaliteit en bovendien een positief rendement oplevert voor alle partijen.

De complexiteit in de bouw neemt steeds verder toe. “Integraal ontwerpen” en het zogenaamde BIM-concept leveren een deel van de oplossing. Bouwteam+ gaat nog verder. In de huidige benadering prevaleert het eigen bedrijfsproces boven het gemeenschappelijke. Dit kan leiden tot keuzes die voor het bedrijf op dat moment het belangrijkste zijn, maar voor het bouwproces niet de beste oplossing bieden. Om hier verandering in te brengen, is het nodig om samen te werken op basis van transparantie, openheid en vertrouwen. De opdrachtgever krijgt inzicht in de wijze waarop is gecalculeerd en welke winst er is begroot. De uitvoerende partijen krijgen op hun beurt inzicht in het budget van de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat echter vanuit de klassieke gedachte een spanningsveld tussen opdrachtgever (“ga ik niet teveel betalen?“) en uitvoerend bedrijf (“gaat de opdrachtgever wel goed met deze vertrouwelijke informatie om?”). De filosofie van Bouwteam+ is om de negatieve aandacht voor die opleveringsvragen en meer- en minderwerk aan het eind van het bouwproces te verplaatsen naar positieve aandacht aan het begin van een bouwtraject door consensus over de realisatie te krijgen.

In een Bouwteam+ maakt degene die een gebouw nodig heeft samen met de partners een programma van eisen, de architect maakt samen met de partners onder zijn verantwoording een ontwerp, de installateurs maken samen met de partners een installatieontwerp en begroting, de aannemer maakt samen met de partners een begroting, planning etc. Zo kunnen alle partners in alle stadia van voorbereiding hun invloed uitoefenen op de bouwvoorbereiding. Dit levert besparingen op en voorkomt bouwfouten. De risico’s van elk onderdeel liggen in eerste instantie bij elke partner afzonderlijk, maar door de samenwerking worden die al in een vroeg stadium een stuk verkleind. Daardoor hoeft de aannemer niet als hoofdaannemer op te treden en over alle onderaannemers winst en risico te rekenen.

 Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits